Duurzame ambities

 

 

 

Duurzaam wonen

Wonen op Locatie 3.0 wordt aantrekkelijk, comfortabel en duurzaam. Dat is de overall ambitie van de gemeente Arnhem. Omdat te bereiken heeft de gemeente vijf deelambities opgesteld welke uitgangspunten zijn voor ontwikkelingen op het veld.

Koolmees 1
Energie en warmte

 

1. Energie en warmte

Op Locatie 3.0 wordt zo duurzaam mogelijk omgesprongen met warmte en elektriciteit. Voor de woningen, maar ook voor de openbare ruimte. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan stadswarmte en gebruik straatverlichting. In onderzoek zijn onder andere zonnepanelen, een zonneveld en het combineren van e-laadpalen met lichtmasten en de remenergie van Trolleybussen. 

Water en groen

 

2. Water en groen

Locatie 3.0 is gelegen in een groene en waterrijke omgeving. Dat blijft zo. Ingezet wordt op duurzaam groenbeheer en gescheiden (riool) watersystemen. Er worden rietkragen aangelegd, extra bomen geplant en de verwerking van regenwater gebeurt met behulp van wadi’s. De toepassing van helofytenfilters is een ambitie welke wordt onderzocht. Het aangrenzende oppervlaktewater heeft grote natuurwaarde en  zuiverende eigenschappen vanwege natuurvriendelijke oevers. Daar waar mogelijk worden in de openbare ruimte voorzieningen gemaakt voor bijvoorbeeld insecten, vogels en vleermuizen.

Laadpalen Schuytgraaf

 

3. Mobiliteit

In de duurzame wijk is volop ruimte voor fietsers en voetgangers én elektrisch vervoer. Er komen collectieve parkeervoorzieningen waardoor grote delen van de buurt autoluw blijven. Ook komen er indien mogelijk snellaadpalen voor elektrische auto’s. Uiteraard komt er een goed vertakt netwerk voor fietsers en voetgangers, dat naadloos aansluit op de rest van Schuytgraaf. 

 

 

Duurzaam

 

4. Duurzaamheid op gebouwniveau

De ambitie is dat elke woning op Locatie 3.0 energie- en CO2 neutraal wordt. Met andere woorden: een huishouden wekt net zoveel energie op als het gebruikt. Dit kan o.a. bereikt worden door toepassing als goede isolatie, zonnepanelen, gebalanceerde ventilatie, warmteterugwinunits, groene daken, zonneboilers en meer. Er wordt goed gekeken hoe woningen de energie die ze produceren zelf weer kunnen opslaan voor later gebruik. 

Sociale duurzaamheid

 

5. Sociale Duurzaamheid

Locatie 3.0 wordt vóór en ván de toekomstige bewoners. Zij worden al vanaf de start betrokken bij de ontwikkelingen en samen maken zij de buurt. Dat kan op tal van manieren. In Ecowijk De Kiem bijvoorbeeld zijn kleine groepjes bewoners samen opdrachtgever van de bouw van hun duurzame woningen. Sociale duurzaamheid zit in de mogelijkheid van gedeelde verantwoordelijkheid voor groenbeheer. En voor het duurzaam houden van de wijk door, indien mogelijk, te kiezen voor collectieve zonne-energie of door projecten als autodelen. De bewoners maken er uiteindelijk samen een echt duurzame buurt van. 

 

 

Footer/ /