In Schuytgraaf herken je de geschiedenis van het gebied door de eeuwen heen. Het weidse en open Betuwse landschap vormt de basis voor dorpjes in het groen. Dat groen is gevarieerd en kleinschalig. De hoofdgroenstructuur in de ruimte is onbegrensd met zichtlijnen naar het landschap en fraaie vergezichten. 

 

 

Verbinding met het landschap

In Schuytgraaf wordt het stedenbouwkundig concept bepaald door oude stroomgeulen, verkaveling, bosjes en singels. Er komen drie landschapstypen voor: een watergang, een droge ecozone en het populierenbos. In dit prachtige stukje 3.0 streven we bij de aanleg van de openbare ruimte naar een duurzame verbinding met het omliggende landschap. 

 

Groene openbare ruimte

Dat doen we onder meer door de aanleg van gescheiden watersystemen, een goede aansluiting bij het bestaande fietsnetwerk en openbaar vervoer en het planten van groene erfafscheidingen. Maar ook door de toepassing van led-straatverlichting, zo min mogelijk verharding, gerecycled beton in de nieuwe wegen en grasbetonstenen onder parkeerplaatsen. Ook wordt er olivijn bestrating toegepast. Deze betonsteen haalt CO2 uit de lucht.

 

Van en voor de wijk

Bijzonder is, dat de bewoners op Locatie 3.0 het groen mede creëren en beheren. Er komen delen van de openbare ruimte zoals de oever van de watergang in eigendom en beheer van de aanwonenden. Hierdoor ontstaat een grotere bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving. Locatie 3.0 wordt dus echt ván en vóór de wijk en aantrekkelijke en prettige omgeving om in te wonen en te verblijven.

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van de plannen voor Locatie 3.0. 

Schrijf je in!